Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/12/2020 19:24

嘆日旗落地

錦旗日照動竜蛇,
聖運春長救國家。
化雷踢殺五逆輩,
誓為朝廷作悪魔。

 

Thán nhật kỳ lạc địa

Cẩm kỳ nhật chiếu động long xà,
Thánh vận xuân trường cứu quốc gia.
Hoá lôi thích sát ngũ nghịch bối,
Thệ vị triều đình tác ác ma.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Cờ gấm hào quang đuổi rắn rồng
Cứu nước hưng nhà ý những mong
Nguyện gây sấm chớp trừ tan giặc
Dù hoá ma vương cũng toại lòng


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời soi cờ gấm động long xà,
Vận chúa xuân dài cứu quốc gia.
Hoá sấm trừ tan loài nghịch tặc,
Thề vì triều nội hoá thành ma.

15.00
Trả lời