Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2020 08:26

亂裏其二

獨坐頻忙﨟晦心,
誰人忠義此時深。
曉天一睡枕頭恨,
朝日三竿夢里吟。

 

Loạn lý kỳ 2

Độc toạ tần mang đãng hối tâm,
Thuỳ nhân trung nghĩa thử thì thâm.
Hiểu thiên nhất thuỵ chẩm đầu hận,
Triêu nhật tam can mộng lý ngâm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Năm tàn canh cánh mãi trong tâm,
Ai người nghĩ khí vì lòng dân.
Một đêm chợp mắt buồn trên gối,
Sáng rõ rồi nhưng vẫn mộng thầm.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình ngồi nghĩ mãi trong tâm,
Ai kẻ trung cang thời thế tầm.
Chợp mắt sáng trời bên gối hận,
Ba cần nắng chiếu, mộng thôn ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời