Áo gấm rồng bay lượn đỉnh trời
Lòng tin Phật pháp vững bao đời
Thép đã đúc vàng hồn cúc ấy
Hương thu bên bệ ngát không thôi


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)