Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2020 09:15

文明亂後

長平四十萬軍亡,
今日扶桑仰聖王。
枕頭閑夢北邙雨,
夜夜春閨淚萬行。

 

Văn Minh loạn hậu

Trường Bình tứ thập vạn quân vong,
Kim nhật Phù Tang ngưỡng thánh vương.  
Chẩm đầu nhàn mộng Bắc Mang vũ,
Dạ dạ xuân khuê lệ vạn hàng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Chiến chinh bốn chục vạn quân tàn,
Giờ cả non sông hưởng thánh nhan.
Đêm đêm gối chiếc phòng loan vẫn,
Nhớ kẻ không về lệ chứa chan.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Bình bốn chục vạn quân tàn,
Giờ cả Phù Tang kính thánh nhan.
Gối chiếc Bắc Mang mưa tối mộng,
Giọt lệ phòng khuê lệ vạn hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời