Chưa có đánh giá nào
Nước: Nhật Bản
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Kaneakirashin'no (2 bài)
- Fujiwara no Yoshitaka (1 bài)
- Ki no Tsurayuki (6 bài)
- Ono no Komachi (21 bài)
- Ariwara no Narihara (10 bài)
Tạo ngày 28/04/2011 07:32 bởi hongha83
Fujiwara no Koretada 藤原伊尹 (Đằng Nguyên Y Duẫn, 924-972) là nhà thơ Nhật Bản thời cổ đại. Ông là con quan Hữu đại thần Morosuke. Mẹ ông là con gái của Fujiwara Tsunekuni, thống lĩnh vùng Musahi. Fujiwara no Koretada là cha của nhà thơ Fujiwara no Yoshitaka. Từ năm 18 tuổi, Koretada đã được xếp dự bị cho hàng chức Tòng ngũ phẩm, sau đó qua rất nhiều chức vị quan trọng, ông đã làm đến chức Thừa tướng Thái Chính đại thần (tương đương với chức Thủ tướng hiện nay). Sau khi mất, ông được phong tặng thuỵ hiệu Kentokuko 謙徳公 (Khiêm Đức Công).