Chưa có đánh giá nào
Nước: Nhật Bản
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/07/2005 19:38 bởi Vanachi
Kaneakirashin'no 兼明親王 (Kiêm Minh thân vương, 914-987) là hoàng tử con vua Daigo Tennō 醍醐天皇 (Đề Hồ thiên hoàng, tại vị 897-930), ngang với thời Ngũ Đại ở Trung Quốc.