33.67
Nước: Nhật Bản
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mori Kainan (1 bài)
- Bắc Điều Âu Sở (6 bài)
- Morikawa Chikukei (3 bài)
- Ryōkei Ōnishi (1 bài)
- Yosano Akiko (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/03/2016 02:42 bởi tôn tiền tử
Saigō Takamori 西郷隆盛 (Tây Hương Long Thịnh, 1828-1877) còn có tên Takanaga 隆永 (Long Vĩnh), là một trong những samurai có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Nhật, sống cuối thời kỳ Edo, đầu thời Minh Trị. Ông thường viết thơ với hiệu Saigō Nanshū 西郷南洲 (Tây Hương Nam Châu).