Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2016 02:57

無題

大聲呼酒上高樓,
雄氣欲吞五大州。
一片丹心三尺劍,
揮拳先斬佞臣頭。

 

Vô đề

Đại thanh hô tửu thướng cao lâu,
Hùng khí dục thôn ngũ đại châu.
Nhất phiến đan tâm tam xích kiếm,
Huy quyền tiên trảm nịnh thần đầu.


Bài thơ được tác giả viết vì tâm lý chán ghét thế lực phiên phiệt trong triều đình Minh Trị.

Nguồn: Đào Trinh Nhất, Nước Nhựt Bổn duy tân 30 năm, 1936

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Hét lớn lên lầu đánh chén say
Khí hùng như nuốt năm châu ngay
Một mảnh lòng son, ba thước kiếm
Lấy đầu quân nịnh cho biết tay!

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bá Học

Năm châu ngon lắm ớ bay!
Rượu đâu? Cho mỗ bước ngay lên lầu.
Lòng son, ba thước lưu cầu,
Ra tay trước hãy chém đầu thằng gian.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Lớn tiếng lên lầu gọi “rượu đâu”?
Khí hùng muốn nuốt cả năm châu.
Lòng son một tấm, gươm ba thước,
Loang loáng vung lên, nịnh rớt đầu.


Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh Nghĩa Thục, NXB Văn hoá Thông tin, 2002
tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời