Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
4 bài trả lời: 1 bản dịch, 3 thảo luận
Từ khoá: Ngư ca (24)

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 19:17, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/04/2011 03:41

漁歌子其五

水泛經年逢一清,
舟中暗識聖人生。
無思慮,
任時明,
不罷長歌入橈聲。

 

Ngư ca tử kỳ 5

Thuỷ phiếm kinh niên phùng nhất thanh,
Chu trung ám thức thánh nhân sinh.
Vô tư lự,
Nhậm thời minh,
Bất bãi trường ca nhập kiêu thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sông đục bao lâu gặp một thanh
Ở thuyền biết có thánh nhân sanh
Khỏi tư lự
Gặp thời bình
Tiếng mái chèo nhịp với ca thanh


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về tác giả và tiểu sử

Theo "Nhật Bản từ tuyển", bài thứ 3 này này thuộc tác giả Tư Dã Trinh Chủ, không phải là Thân vương Tư Dã Trinh Chủ (có lẽ Nguyễn Chí Viễn nhầm lẫn với Hữu Trí Tử nội Thân vương).
Tư Dã Trinh Chủ (? - ?) là danh Nho dưới thời kỳ Bình an (Heian), tinh thông Cửu kinh, từng phụng sắc soạn "Bí phủ lược秘府略" 1000 quyển, là bậc sĩ phu học rộng hàng đầu đương thời, hiện còn lại 5 bài từ điệu "Ngư ca tử".

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tác giả

Nhờ U Cốc ghi giùm mấy dòng về thân thế tác giả để tại hạ bổ sung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tác giả Tư Dã Trinh Chủ

Shigeno no Sadanushi (滋野貞主)(? - ?) là danh Nho dưới thời kỳ Bình an (Heian), tinh thông Cửu kinh, từng phụng sắc soạn "Bí phủ lược秘府略" 1000 quyển, là bậc sĩ phu học rộng hàng đầu đương thời, hiện còn lại 5 bài từ điệu "Ngư ca tử".

Trên đây là thông tin về tác giả Tư Dã Trinh Chủ. Nhân đây tôi xin đưa thêm 1 bài "ngư ca tử" nữa, cả hai bài đều được sách Nhật Bản từ tuyển đặt chung 1 từ đề và từ điệu.
Chữ Hán:
渔歌子
奉和御制,每歌用“入“字

渔父本自爱青湾,
鬢发皓然骨胜明。
水泽畔,
芦叶间,
拏音远去入江边。
Phiên âm:
Ngư ca tử
Phụng hoạ ngự chế, mỗi ca dụng "nhập" tự

Ngư phủ bản tự ái thanh loan,
Tân phát hạo nhiên cốt thắng minh.
Thuỷ trạch bạn,
Lư diệp gian,
Nã âm viễn khứ nhập giang biên.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời