漁父其一

浪花有意千重雪,
桃李無言一隊春。
一壺酒,
一竿綸,
世上如儂有幾人。

 

Ngư phủ kỳ 1

Lãng hoa hữu ý thiên trùng tuyết,
Đào lý vô ngôn nhất đội xuân.
Nhất hồ tửu,
Nhất can luân,
Thế thượng như nùng hữu kỷ nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sóng hoa có ý nghìn trùng tuyết,
Đào lý không lời một chuỗi xuân,
Một bầu rượu,
Một giỏ cần,
Như gã mấy ai giữa cõi trần.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sóng lăn tăn tựa muôn trùng tuyết
Đào mận xuân la liệt bên nhau
Một bầu rượu,
một cần câu
Thế gian có kẻ mong cầu như ông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời