Ngư phủ ngồi câu khoác áo lông,
Đôi ba thuyền nhỏ dọc ngang sông.
Chèo tung mái,
Lướt theo dòng.
Sóng bạc Trường Giang chẳng ngại ngùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.