23/04/2024 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca tử kỳ 5
漁歌子其五

Tác giả: Shigeno no Sadanushi - 滋野貞主

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 19:17

 

Nguyên tác

水泛經年逢一清,
舟中暗識聖人生。
無思慮,
任時明,
不罷長歌入橈聲。

Phiên âm

Thuỷ phiếm kinh niên phùng nhất thanh,
Chu trung ám thức thánh nhân sinh.
Vô tư lự,
Nhậm thời minh,
Bất bãi trường ca nhập kiêu thanh.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sông đục bao lâu gặp một thanh
Ở thuyền biết có thánh nhân sanh
Khỏi tư lự
Gặp thời bình
Tiếng mái chèo nhịp với ca thanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Shigeno no Sadanushi » Ngư ca tử kỳ 5