Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

U Cốc Khách

乌衣巷
刘禹锡

朱雀桥边野草花,
乌衣巷口夕阳斜。
旧时王谢堂前燕,
飞入寻常百姓家。

Phiên âm:
Ô Y hạng
Lưu Vũ Tích

Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,
Phi nhập tầm thường bách tính gia.

Chú thích:
1. Ô Y hạng: nay thuộc Đông Nam thành phố Nam Kinh, bờ nam của cầu Văn Đức, vốn là chỗ ở của cấm quân thời Đông Ngô - Tam Quốc. Do thời đó cấm quân mặc sắc phục đen nên mới gọi nơi đó là Ô Y hạng (ngõ áo đen). Thời kỳ Đông Tấn, gia tộc nhà Vương Đạo, Tạ An (Vương Tạ)đều ở tại Ô Y hạng, người ta gọi người nhà hai họ đó là "Ô Y lang". Tới triều Đường, Ô Y hạng hoang phế.
2. Chu Tước kiều: nay thuộc huyện Giang Ninh - tỉnh Giang Tô, bắc qua sông Hoài.

Dịch nghĩa:
Ngõ Ô Y
Lưu Vũ Tích

Bên cầu Chu Tước mọc đầy cỏ hoang hoa dại,
Ngõ Ô Y đương chính lúc nắng chiều chiếu xiên.
Những con yến trước đây từng ngụ trước nhà họ Vương (Vương Đạo), họ Tạ (Tạ An),
Nay lại bay vào nhà bách tính tầm thường.
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

U Cốc Khách

Ngõ Ô Y
Lưu Vũ Tích

Chu Tước bên cầu lấp cỏ hoang,
Ô Y trước ngõ bóng dương tàn.
Vốn xưa trong phủ nhà Vương Tạ,
Nay hộ tầm thường én liệng sang.
(U Cốc Khách dịch)
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bên cầu Chu Tước cỏ cùng hoa,
Đầu ngõ Ô Y bóng xế tà.
Én trú phủ nhà Vương Tạ cũ,
Nay đà lưu lạc chốn dân gia.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân

Chu Tước cầu nay cỏ đã hoang
Ô Y ngõ nắng lúc đương tàn
Yến xưa vốn ngụ nhà Vương,Tạ
Nay hộ tầm thường cũng liệng sang (*)

(*) Mượn lời của UCK

TVQ
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Ô  Y HẠNG
LƯU VŨ TÍCH
Chu tước kiều biên dã thảo hoa
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến
Phi nhập tàm thương bách tính gia.

NGUYỄN CHÂN DỊCH :
Bên cầu Chu Tước cỏ hoang
Ô Y đầu ngõ bóng vàng chiều hôm
Én xưa nương cửa Tạ Vương
Nay tìm đến chốn dân thường trú thân.

Bên cầu Chu Tước đầy hoa dại
Đầu ngõ Ô Y bóng ác tàn
Vương Tạ lầu xưa đàn yến trú
Nay tìm đến ngụ chốn dân gian.
          03.03.1995
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Bên cầu Chu Tước cỏ hoang dày
Ô Y ngõ vắng nắng về tây
Én xưa đài các nhà Vương, Tạ
Giờ chốn dân gian cũng lượn đầy

lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]