踏莎行其四

小徑紅稀,
芳郊緑遍,
高臺樹色隂隂見。
春風不解禁楊花,
蒙蒙亂撲行人面。

翠葉藏鶯,
朱簾隔燕,
爐香静逐游絲轉。
一塲愁夢酒醒時,
斜陽卻照深深院。

 

Đạp sa hành kỳ 4

Tiểu kính hồng hy,
Phương giao lục biến,
Cao đài thụ sắc âm âm kiến.
Xuân phong bất giải cấm dương hoa,
Mông mông loạn phác hành nhân diện.

Thuý diệp tàng oanh,
Chu liêm cách yến,
Lô hương tĩnh trục du ty chuyển.
Nhất trường sầu mộng tửu tinh thì,
Tà dương khước chiếu thâm thâm viện.

 

Dịch nghĩa

Lối nhỏ thưa thớt hoa,
Khu đất rộng cỏ thơm mọc khắp nơi,
Lầu cao thấp thoáng sau bóng cây.
Gió xuân không biết ngăn cản hoa dương liễu,
Làm bay mù mịt đập loạn vào mặt người đi đường.

Trong lá biếc chim oanh ẩn nấp,
Ngoài rèm son chim én bay lượn,
Lò hương lặng toả ra khói như tơ nhện cuộn chuyển.
Lúc tỉnh rượu sau một giấc mộng buồn,
Ánh nắng chiều đã chiếu sâu vào sân vườn nhà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Thưa đỏ ven đường,
Dầy xanh khắp nội,
Đài cao thấp thoáng sau cây cối.
Gió xuân chẳng biết cấm hoa dương,
Mịt mờ rát mặt người trên lối.

Yến cách rèm điều,
Oanh che lá thuý.
Lò hương mỏng mảnh tuôn làn khói.
Khi tàn hơi rượu giấc mơ sầu,
Ác tà đã rọi nhà mờ tối.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Lối mòn hoa rụng
Thôn dã xanh màu
Nhà ai râm mát rặng cây cao
Bông liễu gió xuân không cản được
Lơi lả vương trêu cặp má đào

Con oanh núp lá
Yến lượn rèm sau
Đong đưa tơ nhện khói nâng cao
Hơi rượu lừ đừ khi tỉnh rượu
Xiên xiên khe cửa nắng len vào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời