玉樓春-春恨

綠楊芳草長亭路,
年少拋人容易去。
樓頭殘夢五更鐘,
花底离愁三月雨。

無情不似多情苦,
一寸還成千萬縷。
天涯地角有窮時,
只有相思無盡處。

 

Ngọc lâu xuân - Xuân hận

Lục dương phương thảo trường đình lộ,
Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,
Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ.

Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ.

 

Dịch nghĩa

Liễu xanh, cỏ thơm ở trường đình bên đường,
Tuổi trẻ dễ dàng bỏ người lại mà đi mất.
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Trường đình thắm liễu thơm hương cỏ,
Tuổi đuổi xuân đi người vẫn đó.
Chuông canh năm điểm mộng tàn mau,
Mưa tháng ba sầu ly biệt cũ.

Vô tình chăng thấu đa tình khổ,
Một tấc cũng thành muôn vạn tứ.
Chân trời góc bể có khi cùng,
Chỉ mỗi tương tư khôn đếm đủ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cỏ thơm liễu biếc ở bên đường
Như trẻ xa người quá dễ dàng.
Tàn mộng lầu cao chuông điểm sáng
Gốc hoa mưa giội gợi ly tan.

Vô tình nào hiểu đa tình đau
Một tấc xa ra vạn sợi sầu.
Góc biển chân trời rồi cũng hết
Chỉ tương tư khổ chẳng lành đâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Liễu xanh cỏ ngát hương ngoài lộ
Tuổi trẻ ra đi đâu có khó
Trên lầu trằn trọc suốt năm canh
Ly biệt tháng ba hoa ướt rũ

Vô tình nào khổ tựa đa tình
Một tấc tơ lòng muôn vạn mớ
Chân trời mặt đất còn chia ngăn
Chỉ có nhớ nhau không hạn chỗ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời