木蘭花

燕鴻過後鶯歸去,
細算浮生千萬緒。
長於春夢幾多時?
散似秋雲無覓處。

聞琴解佩神仙侶,
挽斷羅衣留不住。
勸君莫作獨醒人,
爛醉花間應有數。

 

Mộc lan hoa

Yến hồng quá hậu oanh quy khứ,
Tế toán phù sinh thiên vạn tự.
Trường ư xuân mộng kỷ đa thì?
Tán tự thu vân vô mịch xứ.


Văn cầm giải bội thần tiên lữ,
Vãn đoạn la y lưu bất trú.
Khuyến quân mạc tác độc tỉnh nhân,
Lạn tuý hoa gian ưng hữu sổ.

 

Dịch nghĩa

Én nhạn bay hết, oanh cùng bỏ đi,
Cuộc phù sinh nhỏ nhoi này biết bao nhiêu mối.
Mộng xuân dài không biết bao lâu?
Tiêu tan như áng mây thu biết đâu mà tìm.

Nghe đàn, cởi ngọc, bạn thần tiên,
Kéo đứt áo mơ không giữ người được.
Khuyên chàng chớ làm người một mình tỉnh,
Không thấy bao người say khướt trong hoa đó thôi.


Bài này mang ý sâu xa, nhiều lớp nghĩa. Ngoài thì tả lúc cuối xuân, én nhạn bay đi, thời tiết đẹp đã hết không níu lại được, người mộng xa vời. Đồng thời cũng tiếc cho tuổi già tới, những ngày xanh qua hết, những cuộc tình xưa đã như sương khói. Cuối cùng, ý nghĩa xâu xa nhất ám chỉ việc những trọng thần trong triều đều không thể còn mang trọng trách. Nguyên Án Thù năm Khánh Lịch 慶歷 thứ 3 (1043) đời Tống Nhân Tông từng giữ chức Tể tướng kiêm chức Khu mật xứ, ngoài ra có Phạm Trọng Yêm 范仲淹 làm Phó tể tướng, Hàn Kỳ 韓琦, Phú Bật 富弼 làm Khu mật phó xứ, Âu Dương Tu 歐陽修, Sái Tương 蔡襄 làm Gián quan, nhân tài rất thịnh. Tuy nhiên sau đó, do Tống Nhân Tông tin những lời đả kích, những trọng thần trên người thì bị biếm trích, kẻ bãi quan, bản thân Án Thù cũng không tránh khỏi. Bài từ này chính là than về việc đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Én hồng bay mất oanh rời tổ,
Ngàn mối phù sinh dường dang dở.
Mộng xuân dài có được bao lâu?
Mây thu mãi chẳng thôi tán tụ.

Nghe đàn cởi ngọc thần tiên bỏ,
Kéo đứt áo mơ không thể giữ.
Khuyên chàng chớ tỉnh có một mình,
Bao kẻ trong hoa say khướt đó!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sau đàn én nhạn, oanh bay rồi
Vạn mối đời này vạch nhỏ nhoi.
Xuân mộng dài ư bao lượt được
Mây thu tan tác biết đâu nơi.

Nghe đàn cởi ngọc bạn thần tiên
Kéo đứt áo không giữ được bên.
Khuyên chớ một mình anh tỉnh thức
Bên hoa bao kẻ đã say mèm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời