Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nam Long (1 bài)
Tạo ngày 08/07/2005 14:37 bởi Vanachi
Lã Vị Lão 呂渭老 tự là Thánh Cầu 聖求, sống vào thế kỷ 11, khoảng năm Tuyên Hoà, Tĩnh Khang làm quan nhỏ trong triều. Đọc thơ ông có câu: "Ưu quốc, ưu dân đáo bạch đầu, Thử sinh phong vũ nhất sa âu" (Lo nước lo dân đến bạc đầu, Cuộc đời mưa gió một chim âu) khiến người ta thấy tình cảm cao quý, yêu nước thương dân của ông. Ông lại rành âm luật, có thể tự chế âm điệu. Từ của ông thanh điệu rất thanh tân.

 

Tuyển tập chung