踏莎行其二

祖席離歌,
長亭別宴,
香塵已隔猶回面。
居人匹馬映林嘶,
行人去棹依波轉。

畫閣魂消,
高樓目斷,
斜陽只送平波遠。
無窮無盡是離愁,
天涯地角尋思遍。

 

Đạp sa hành kỳ 2

Tổ tịch ly ca,
Trường đình biệt yến,
Hương trần dĩ cách do hồi diện.
Cư nhân thất mã ánh lâm tê,
Hành nhân khứ trạo y ba chuyển.

Hoạ các hồn tiêu,
Cao lâu mục đoạn,
Tà dương chỉ tống bình ba viễn.
Vô cùng vô tận thị ly sầu,
Thiên nhai địa giác tầm tư biến.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Tiệc rượu chia tay
Trường đình tiễn bước
Ngoảnh trông quãng đường mờ bụi đục
Ngựa hí rừng che khuất người về
Kẻ đi mái chèo khua sóng vượt

Phòng khách lòng đau
Trông theo chẳng được
Chỉ có nắng chiều đưa sóng nước
Không bờ không bến cảnh ly sầu
Cuối đất chân mây lòng héo hắt

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chia ly tiệc quán tiễn ngâm nga
Ngoảnh ngắm bụi mờ khuất lối qua.
Ngựa hí vang rừng người ở lại
Chèo khua dậy sóng kẻ về xa.

Lầu gác hồn tan mắt dõi theo
Xa trông nước lặng sóng về chiều.
Chia ly sầu thảm không bờ bến
Góc đất chân trời dạ hắt hiu.


"dậy sóng" đối với "vang rừng"
Chưa có đánh giá nào
Trả lời