Cử chỉ khoan thai
Dáng người yểu điệu
Rành rọt nhìn ta nàng khẽ bảo
"suốt đêm em chả ngủ, biết không?"
Xuân sớm để hồn ta ảo não

Lá thư từ biệt
Kỷ vật chia bào
Hồn em dường lẽo đẽo theo sau
Trăng tỏ Hoài Nam non giá buốt
Mơ màng đâu thấy bóng em đâu

tửu tận tình do tại