29/09/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạp sa hành kỳ 2
踏莎行其二

Tác giả: Án Thù - 晏殊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 02:26

 

Nguyên tác

祖席離歌,
長亭別宴,
香塵已隔猶回面。
居人匹馬映林嘶,
行人去棹依波轉。

畫閣魂消,
高樓目斷,
斜陽只送平波遠。
無窮無盡是離愁,
天涯地角尋思遍。

Phiên âm

Tổ tịch ly ca,
Trường đình biệt yến,
Hương trần dĩ cách do hồi diện.
Cư nhân thất mã ánh lâm tê,
Hành nhân khứ trạo y ba chuyển.

Hoạ các hồn tiêu,
Cao lâu mục đoạn,
Tà dương chỉ tống bình ba viễn.
Vô cùng vô tận thị ly sầu,
Thiên nhai địa giác tầm tư biến.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Tiệc rượu chia tay
Trường đình tiễn bước
Ngoảnh trông quãng đường mờ bụi đục
Ngựa hí rừng che khuất người về
Kẻ đi mái chèo khua sóng vượt

Phòng khách lòng đau
Trông theo chẳng được
Chỉ có nắng chiều đưa sóng nước
Không bờ không bến cảnh ly sầu
Cuối đất chân mây lòng héo hắt

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Thù » Đạp sa hành kỳ 2