踏莎行

芳草平沙,
斜陽遠樹,
無情桃葉江頭渡。
醉來扶上木蘭舟,
將愁不去將人去。

薄劣東風,
夭斜落絮,
明朝重覓吹笙路。
碧雲紅雨小樓空,
春光已到銷魂處。

 

Đạp sa hành

Phương thảo bình sa,
Tà dương viễn thụ,
Vô tình đào diệp giang đầu độ.
Tuý lai phù thượng mộc lan chu,
Tương sầu bất khứ tương nhân khứ.

Bạc liệt đông phong,
Yêu tà lạc nhứ,
Minh triêu trùng mịch xuy sinh lộ.
Bích vân hồng vũ tiểu lâu không,
Xuân quang dĩ đáo tiêu hồn xứ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nắng nhạt cây xa,
Cỏ thơm cát trải,
Lá đào đầu bến không buồn hỏi.
Say rồi lên lại thuyền mộc lan,
Nỗi sầu đi khỏi người đi khỏi.

Chênh chếch tơ bay,
Hắt hiu gió thổi,
Lối đêm thổi tiêu sáng tìm tới.
Mưa thơm mây biếc lầu không người,
Tiêu hồn chỗ cũ ánh xuân rọi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Bãi cát cỏ xanh,
Cây xa chiều tà,
Hững hờ đi qua bến Đào Diệp.
Say khước được dìu lên thuyền,
Sầu còn ỏ lại người đi khỏi.

Gió đông yếu ớt,
Bông tơ phất phơ,
Sáng lại tìm đến nơi thổi sáo.
Mây bay hoa rụng lầu trống trơ,
Khí xuân đã hết cảnh tan tác.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời