Mẹ sản thai rồng,
Cha lo núi chật.
Chia nhà từ đó không nhìn mặt.
Bao năm hậu thế cứ tranh giành,
Đến nay nghèo khổ nam như bắc.

Sát Thát gươm cùn,
Bình Ngô ngựa mập.
Trẻ con như ếch ran ran đọc.
Bạch Đằng cọc đổ nước trơ bùn,
Khơi xa đảo thẳm ai còn nhắc.

tửu tận tình do tại