19/08/2022 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạp sa hành - Thán sử
踏沙行-嘆史

Tác giả: Cao Tự Thanh - Cao Văn Dũng

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2015 08:28

 

Nguyên tác

母舉龍胎,
父憂窄室。
分家自此無相識。
屢年後裔力爭衡,
饑寒今日同南北。

殺韃馬肥,
平吳劍蝕。
孺生蛙讀謀衣食。
白藤樁倒水泥乾,
重洋遠島誰追憶。

Phiên âm

Mẫu cử long thai,
Phụ ưu trách thất.
Phân gia tự thử vô tương thức.
Lũ niên hậu duệ lực tranh hành,
Cơ hàn kim nhật đồng nam bắc.

Sát Thát mã phì,
Bình Ngô kiếm thực.
Nhụ sinh oa độc mưu y thực.
Bạch Đằng thung đảo thuỷ nê can,
Trùng dương viễn đảo thuỳ truy ức.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mẹ sản thai rồng,
Cha lo núi chật.
Chia nhà từ đó không nhìn mặt.
Bao năm hậu thế cứ tranh giành,
Đến nay nghèo khổ nam như bắc.

Sát Thát gươm cùn,
Bình Ngô ngựa mập.
Trẻ con như ếch ran ran đọc.
Bạch Đằng cọc đổ nước trơ bùn,
Khơi xa đảo thẳm ai còn nhắc.
2-2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Tự Thanh » Đạp sa hành - Thán sử