Bánh xe lạnh xoay trên trời,
Mặt đất đầy ánh bạc màu trắng.
Trên bể sóng như vảy cá lấp lánh,
Đầu non cây biếc sáng bừng.
Chốn sông hồ không tiếc bóng,
Có mù khói cùng biết tình.
Mặc đời chê khen tròn khuyết,
Liền năm tự đi một mình.

tửu tận tình do tại