Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

U Cốc Khách

其三
金雀钗,红粉面,花里暂时相见。
知我意,感君怜,此情须问天。
香作穗,蜡成泪,还似两人心意。
珊枕腻,锦衾寒,觉来更漏残。

Phiên âm:
Kỳ tam

Kim tước xoa, Hồng phấn diện, Hoa lý tạm thời tương kiến.
Tri ngã ý, Cảm quân liên, Thử tình tu vấn thiên.

Hương tác tuệ, Lạp thành lệ, Hoàn tự lưỡng nhân tâm ý.
San chẩm nhị, Cẩm khâm hàn, Giác lai canh lậu tàn.

Dịch từ:
Điệu "Canh lậu tử"
Bài 3


Trâm sẻ vàng, Da phấn đỏ, Bên hoa mới vừa gặp gỡ,
Hiểu ý thiếp, Biết lòng chàng, Duyên này hẳn trời ban.

Nến lệ sánh, Hương tro lạnh, Tựa ngổn ngang tình hai mảnh.
Chăn gấm buốt, gối son đanh, Tỉnh ra đã tàn canh.
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

U Cốc Khách

Canh lậu tử - Ôn Đình Quân

其四
相见稀,相忆久,眉浅淡烟如柳。
垂翠幕,结同心,待郎熏绣衾。

城上月,白如雪,蝉鬓美人愁绝。
宫树暗,鹊桥横,玉签初报明。

Phiên âm:
Kỳ tứ


Tương kiến hi, Tương ức cửu, Mi thiển đạm yên như liễu.
Thuỳ thuý mạc, Kết đồng tâm, Đãi lang huân tú khâm.

Thành thượng nguyệt, Bạch như tuyết, Thiền mấn mỹ nhân sầu tuyệt.
Cung thụ ám, Thước kiều hoành, Ngọc thiêm sơ báo minh.

Dịch từ:
Điệu "Canh lậu tử"
Bài 4


Thưa gặp nhau, Sao nhớ mãi, Mi liễu vẻ tơ mềm mại.
Rèm thuý rủ, Chữ lồng đan, Ướp chăn thêu đợi chàng.

Thành nguyệt sáng, Chiếu bàng bạc, Người đẹp tóc mây sầu cạn.
Cung ảm đạm, Đẩu tinh dời, Mõ canh báo sáng trời.
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Tại hạ đã gửi 2 bài trên vào đây: http://www.thivien.net/vi...ID=VkIfi7DKP2f1cM8JZZP8yA

Thấy "Ôn Đình Quân từ toàn tập" còn 1 bài "Canh lậu tử" nữa nên dịch nốt gọi là góp vui :)

背江樓,
臨海月,
城上角聲嗚咽。
堤柳動,
島煙昏,
兩行征雁分。

京口路,
歸帆渡,
正是芳菲欲度。
銀燭盡,
玉繩低,
一聲村落雞。

Bối giang lâu,
Lâm hải nguyệt,
Thành thượng giốc thanh ô yết.
Đê liễu động,
Đảo yên hôn,
Lưỡng hàng chinh nhạn phân.

Kinh Khẩu lộ,
Quy phàm độ,
Chính thị phương phi dục độ.
Ngân chúc tận,
Ngọc Thằng đê,
Nhất thanh thôn lạc kê.Tựa lầu sông,
Trăng biển sáng,
Ai oán thành cao giốc vẳng.
Đê liễu động,
Đảo mờ sương,
Đôi hàng nhạn chia đường.

Đầu thành đó,
Bến đò cũ,
Ngày tháng tốt tươi sắp lỡ.
Nến hết rụi,
Ngọc Thằng xà,
Trong thôn vọng tiếng gà.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

U Cốc Khách

Cũng góp bản dịch bài thứ 5 :D

Dịch từ:
Điệu "Canh lậu tử"
Bài 5


Tựa giang lâu, Trông hải nguyệt, Thành vẳng tù và thao thiết.
Đễ liễu động, Đảo sương giăng, Chinh nhạn tách hai đàng.

Qua bến đậu, Vùng Kinh Khẩu, Đương lúc ngày xuân phai dấu.
Ngân chúc lụi, Ngọc Thằng sa, Trong thôn vang tiếng gà.
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]