19/09/2021 18:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt kỳ 2
西江月其二

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2005 11:45

 

Nguyên tác

富貴不知樂業,
貧窮難耐淒涼;
可憐辜負好時光,
于國于家無望。

天下無能第一,
古今不肖無雙;
寄言紈褲與膏粱:
莫效此兒形狀!

Phiên âm

Phú quý bất tri lạc nghiệp,
Bần cùng nan nại thê lương;
Khả liên cô phụ hảo thì quang,
Vu quốc vu gia vô vọng.

Thiên hạ vô năng đệ nhất,
Cổ kim bất tiêu vô song;
Ký ngôn hoàn khố dữ cao lương:
Mạc hiệu thử nhi hình trạng!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Nghèo khó không quen vất vả,
Giàu sang chỉ thích ăn chơi.
Đối với người nhà, vô ích,
Tiếc thay bỏ phí một đời.

Thiên hạ vô tài bậc nhất,
Xưa nay bất tiếu không hai.
Nhắn cùng con cháu bọn giàu sang.
Nhìn đấy chớ nên bắt chước!
Bài này của Giả Bảo Ngọc, nằm trong hồi 3 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Tây giang nguyệt kỳ 2