畫菊

詩餘戲筆不知狂,
豈是丹青費較量?
聚葉潑成千點墨,
攢花染出幾痕霜。
淡濃神會風前影,
跳脫秋生腕底香。
莫認東籬閑采掇,
黏屏聊以慰重陽。

 

Hoạ cúc

Thi dư hí bút bất tri cuồng,
Khởi thị đan thanh phí giảo lường?
Tụ diệp bát thành thiên điểm mặc,
Toàn hoa nhiễm xuất kỷ ngân sương.
Đạm nùng thần hội phong tiền ảnh,
Khiêu thoát thu sinh oản để hương.
Mạc nhận đông ly nhàn thái xuyết,
Niêm bình liêu dĩ uỷ trùng dương.


蘅蕪君 - Hành Vu quân (Bảo Thoa)

Bài này trong hồi 38.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Thơ rồi lại vẽ thực ngông cuồng,
Xanh đỏ lòng sao khéo vẩn vương?
Chụm lá vẩy ra nghìn giọt mực,
Trổ hoa nhuộm hẳn mấy hằn sương.
Nhạt nồng vẻ trội hoa vờn gió,
Gân guốc tay đưa thu đượm hương.
Đừng tưởng vườn đông mà hái bậy,
Dáng bình ta thưởng tiết trùng dương!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nana

1. sau khi làm thơ về hoa, lại hoạ hoa, đùa bỡn với bút không ngừng nghỉ

2. vẽ vời (là thú vui) sao có thể phí tâm sức tính toán chi ly?
khởi thị: câu hỏi tu từ; đan thanh: vẽ tranh; giảo lường: tính toán, cân nhắc thế nào cho phù hợp

3. vẽ vòm lá tụ họp bằng cách hắt bút thành nghìn điểm mực
Đây là phương pháp 泼墨 trong hội hoạ truyền thống của Trung Quốc

4. vẽ chùm hoa bằng cách nhuộm trong nước, xuất ra mấy (cánh hoa như) ngấn sương
Đây là phương pháp 晕染等法 trong hội hoạ truyền thống của Trung Quốc. Cặp câu 3,4 cho thấy Bảo Thoa rất am hiểu hội hoạ.

5. nhạt và đậm, thần sắc đều hội đủ, bóng hình lay động như đứng trước gió

6. múa cổ tay sinh ra mùa thu, (khiến cho hoa như) có mùi hương

7. chớ tưởng bức hoạ là thật mà nhàn nhã hái hoa
từ nhàn nhã thường đi với hái hoa cúc trong thơ cổ

8. dán bức hoạ lên bình phong, để an ủi tết trùng dương này (không được thưởng hoa)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời