詠菊其二

百花開時尒未開,
百花落盡尒方來。
獨當寒歲誰為偶,
不落芳心真可哀。
籬畔參差半綠竹,
窗前嬝娜新紅梅。
啣杯坐看一微笑,
不負休翁昔日栽。

 

Vịnh cúc kỳ 2

Bách hoa khai thì nhĩ vị khai,
Bách hoa lạc tận nhĩ phương lai.
Độc đương hàn tuế thuỳ vi ngẫu,
Bất lạc phương tâm chân khả ai.
Ly bạn sâm si bán lục trúc,
Song tiền niệu na tân hồng mai.
Hàm bôi toạ khán nhất vi tiếu,
Bất phụ hưu ông tích nhật tài.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Trăm hoa đua nở vắng ngươi hoài,
Trăm hoa tàn rồi mới thấy ngươi.
Tháng rét một mình thưa bóng bạn,
Nhị thơm chẳng rữa, chạnh lòng ai,
Nhấp nhô lưng giậu xanh chồi trúc,
Óng ả đầu hiên mướt ngọn mai
Cất chén mỉm cười vừa ý lão,
Bõ công vun xới đã lâu ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trăm giống nở hoa bạn chửa bông
Trăm hoa đi hết bạn vui cùng
Một mình mùa lạnh ai bè bạn,
Chẳng rụng nhị thơm, có chán không?
Cạnh giậu xen vào bên trúc biếc
Trước song xinh xắn với mai hồng
Thưởng hoa nâng chén thầm cười mỉm
Không phụ già hưu đã tưới trồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm hoa đua ở ngươi chưa nở
Trăm hoa tàn cả ngươi về đây
Năm rét một mình ai biết đó
Lòng thơm chẳng mất đáng thương thay
Loi thoi lưng giậu màu xanh trúc
Óng ả ngoài song sắc thắm mai
Nâng chén ngồi xem cười chúm chím
Xới vun chẳng uổng bấy lâu nay

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm hoa đã nở vắng ngươi khai,
Trăm hoa tàn rồi ngươi vãng lai.
Tháng rét một mình không gặp bạn,
Nhị thơm chẳng rụng, buồn lòng ai,
So le lưng giậu xanh chồi trúc,
Óng ả trước hiên mượt hồng mai.
Cất chén mỉm cười ngồi xem xét,
Bõ công vun xới bấy lâu rày.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời