Lợi danh ai nỡ buộc vào thân ?
Bỗng chốc lôi nhau xuống cõi trần.
Dùng dẳng suốt đời không dứt được,
Cho người chế giễu lại băn khoăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.