Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 23/06/2007 15:41 bởi Vanachi
Trong hồi 64 của Hồng lâu mộng.