如夢令

豈是繡絨殘吐?
卷起半簾香霧。
纖手自拈來,
空使鵑啼燕妒。
且住,
且住!
莫放春光別去!

 

Như mộng lệnh

Khởi thị tú nhung tàn thổ?
Quyển khởi bán liêm hương vụ.
Tiêm thủ tự niêm lai,
Không sử quyên đề yến đố.
Thả trú,
Thả trú!
Mạc phóng xuân quang biệt khứ!


Bài này của Sử Tương Vân, trong hồi 70.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Nào phải nhung thêu mới rắc;
Rèm cuốn nửa chừng thơm sặc.
Tay tiên nhặt đem về,
Quyên khóc yến hờn cũng mặc.
Giữ chặt!
Giữ chặt!
Đừng để xuân đi nơi khác.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Phải chăng là bức nhung thêu,
Hương mù lơ lửng nhường treo nửa rèm.
Tay này thoăn thoắt nhặt xem,
Làm cho quyên khóc yến ghen suốt ngày.
Thôi thôi ta giữ chặt tay,
Chúa xuân khéo lại đi ngay đó mà!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đại Hoang

Có phải nhung thêu tản rắc?
Rèm cuốn nửa chừng thơm sực.
Tay ngọc nhặt đem về,
Quyên khóc yến hờn cũng mặc.
Giữ chắc!
Giữ chắc!
Đừng để xuân đi nơi khác.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời