Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Lôi Bất Chấn
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 29/09/2008 10:57
Số lần thông tin được xem: 2607
Số bài đã gửi: 80

Những bài thơ mới của Lôi Bất Chấn

 1. HueCIT kỷ niệm phú 04/12/2019 20:47
 2. Vịnh thu (ca trù) 13/10/2019 13:11
 3. Tặng sư Vân Pháp 13/10/2019 13:09
 4. Thăm phế tích tháp Chàm 10/07/2019 00:04
 5. Tái vãng Thuý Vân sơn 04/03/2019 20:39
 6. Tặng sư Từ Niệm 14/02/2019 01:19
 7. Đến thăm sư Từ Niệm ở Phương Ngoại Am. 30/12/2018 11:36
 8. Quá Bạch Đằng giang thung trận 22/11/2018 20:51
 9. Thanh bình nhạc 09/09/2018 22:28
 10. Khúc ngâm khi về hưu 18/08/2018 23:20
 11. Đãi hưu ngẫu tác 09/03/2018 13:42
 12. Lâm giang tiên (2) 31/10/2017 20:45
 13. Vọng quan sơn 24/10/2017 21:46
 14. Châu Chữ (chử) du ca 08/10/2017 00:10
 15. Dự hội thảo ở Viện Hán Nôm 08/10/2017 00:05
 16. Sinh nhật hứng bút 08/10/2017 00:01
 17. Tá tửu tiểu từ 05/09/2017 21:10
 18. Viếng bạn Kim Hải 05/09/2017 21:05
 19. Từ Vân tự vãng ký 05/09/2017 21:01
 20. Huế đêm mưa đông 05/09/2017 20:59

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia