06/07/2022 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như mộng lệnh
如夢令

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2007 07:05

 

Nguyên tác

豈是繡絨殘吐?
卷起半簾香霧。
纖手自拈來,
空使鵑啼燕妒。
且住,
且住!
莫放春光別去!

Phiên âm

Khởi thị tú nhung tàn thổ?
Quyển khởi bán liêm hương vụ.
Tiêm thủ tự niêm lai,
Không sử quyên đề yến đố.
Thả trú,
Thả trú!
Mạc phóng xuân quang biệt khứ!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Nào phải nhung thêu mới rắc;
Rèm cuốn nửa chừng thơm sặc.
Tay tiên nhặt đem về,
Quyên khóc yến hờn cũng mặc.
Giữ chặt!
Giữ chặt!
Đừng để xuân đi nơi khác.
Bài này của Sử Tương Vân, trong hồi 70.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Như mộng lệnh