如夢令其三

誰伴明窗獨坐,
我與影兒兩個。
燈盡欲眠時,
影也把人拋躲。
無那,
無那,
好個凄涼的我。

 

Như mộng lệnh kỳ 3

Thuỳ bạn minh song độc toạ,
Ngã dữ ảnh nhi lưỡng cá.
Đăng tận dục miên thì,
Ảnh dã bả nhân phao đoá.
Vô na!
Vô na!
Hảo cá thê lương đích ngã.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ai bạn bên song ngồi tựa?
Chiếc bóng với ta hai đứa.
Đèn tắt chực đi nằm,
Bóng cũng bỏ ta trơ đó.
Vò võ!
Vò võ!
Khéo cảnh thê lương mắc mớ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cổ Phong

Bên song ai bạn tâm tình,
Chỉ riêng mình với bóng mình là hai.
Đèn đà tắt, chẳng còn ai,
Thê lương thui thủi ngóng mai một mình.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Vân

Ai cùng bầu bạn ngồi bên song
Tổng hai chỉ có ta với bóng
Đèn đã tắt chợt muốn nằm nghỉ
Bóng rời đi để lại phòng không
Chẳng còn!
Chẳng còn!
Ta một mình thê lương trông ngóng.

23.50
Trả lời