Vườn kia im lặng như tờ
Hành la đua nở đương chờ đợi ai ?
Có xuân xanh lẫn màu trời,
Dải hồng tha thướt quyệt mùi hương thơm.
Khói bay nhè nhẹ bên đường,
Áo quần xanh đẫm hơi sương lạnh lùng.
"Trì đường" là khúc hóa công,
Anh em họ Tạ giấc nồng nàn thay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.