Mồ côi từ lúc lọt lòng
Dù nơi khuê các chớ hòng ai thương
Anh hào được tính hiên ngang
Tình riêng nhi nữ chưa vương vít lòng
Thân này trăng sáng gió trong
Chàng tiên mong được sánh cùng lứa đôi
Những mong trời đất lâu dài
Bõ khi trẻ dại gặp thời gian nan
Ngờ đâu nước cạn, mây tan
Tương giang lạnh ngắt, cao đường vắng tanh
Trần hoàn may rủi đã đành
Việc gì khóc quẩn lo quanh bận lòng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.