07/12/2021 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc trung bi
樂中悲

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2005 01:00

 

Nguyên tác

襁褓中,父母嘆雙亡。
縱居那綺羅叢,誰知嬌養?
幸生來,英豪闊大寬宏量,
從未將兒女私情,略縈心上。
好一似,霽月光風。
耀玉堂。
廝配得才貌仙郎,
博得個地久天長。
准折得幼年時坎坷形狀。
終久是雲散高唐,水涸湘江:
這是塵寰中消長數應當,
何必枉悲傷?

Phiên âm

Cưỡng bảo trung, phụ mẫu thán song vong.
Tung cư na ỷ la tùng, thuỳ tri kiều dưỡng?
Hạnh sinh lai, anh hào khoát đại khoan hoành lượng,
Tòng vị tướng nhi nữ tư tình, lược oanh tâm thượng.
Hảo nhất tự, tễ nguyệt quang phong.
Diệu ngọc đường.
Tư phối đắc tài mạo tiên lang,
Bác đắc cá địa cửu thiên trường.
Chuẩn chiết đắc ấu niên thời khảm khả hình trạng.
Chung cửu thị vân tán cao đường, thuỷ hạc Tương giang[1]:
Giá thị trần hoàn trung tiêu trường sổ ưng đương,
Hà tất uổng bi thương?

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Mồ côi từ lúc lọt lòng
Dù nơi khuê các chớ hòng ai thương
Anh hào được tính hiên ngang
Tình riêng nhi nữ chưa vương vít lòng
Thân này trăng sáng gió trong
Chàng tiên mong được sánh cùng lứa đôi
Những mong trời đất lâu dài
Bõ khi trẻ dại gặp thời gian nan
Ngờ đâu nước cạn, mây tan
Tương giang lạnh ngắt, cao đường vắng tanh
Trần hoàn may rủi đã đành
Việc gì khóc quẩn lo quanh bận lòng ?
[1] Một con sông ở Hồ Nam, chỗ Nga Hoàng và Nữ Anh ngồi khóc cho vua Thuấn. Về sau dùng điều này tả nỗi trai gái tương tư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Lạc trung bi