Cỏ lướt bên ngoài lúc xế chiều,
Tạnh mưa xanh ngắt chậu đầy rêu.
Ngọc pha vẻ quí người khôn đọ,
Tuyết trắng màu da bụng đã xiêu.
Nhị ngát hoa khoe chiều ẽo ợt,
Canh khuya trăng gợn bóng treo leo.
Cảo tiên này bảo đừng bay vội,
Vịnh cảnh hoàng hôn dãi tấm yêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.