Chịu khó tìm thơ sẽ có thơ
Tâm linh điểm ấy chính thầy ta
Trời tà, cỏ nhạt, bình thường vật
Dùng đến đều nên vẻ mịn mà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)