Nhớ xưa cháu bé dại
Từng được bà nội cưng
Bế ẵm lúc mặc áo
Lớn còn cho ngủ cùng
Sách đọc bên đầu bạc
Búi tóc ánh đèn soi
Nũng nịu vòi quà bánh
Trốn học miễn đòn roi
Sắm áo xiêm cho cháu
Lo bữa ăn cho thầy
Nâng niu hơn châu ngọc
Hạc bay cao có ngày!
Cháu đỡ bà xem hoa
Bà tựa cháu uống thuốc
Thương, chị em hờn ghen
Chiều, xóm giềng sửng sốt
"Mùa thu thi cử nhân
Bệ rồng kén tiến sĩ
Sở nguyện chắc cầm tay
Liệu ta còn không nhỉ ?"
Lời bà còn văng vẳng
Tháng năm dằng dặc qua
Quả nhiên áo đai gấm
Cháu lạy trước mộ bà
Công bà mong báo đáp
Ước nguyện đã tiêu tan
Ơn khó đền kẻ khuất
Lệ hẳn thấu suối vàng
Cỏ mồ gợn nắng xế
Th cuốc kêu lắt lay
Đêm nay trăng cung điện
Chớ hiện tròn nơi đây!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)