Suốt đêm mưa gió dữ
Không dễ mở cửa sài
Núi dường tương tư mãi
Đẩy cửa xoa mặt người

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)