Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2017 06:20

品畫

品畫先神韻,
論詩重性情。
蛟龍生氣儘,
不若鼠橫行。

 

Phẩm hoạ

Phẩm hoạ tiên thần vận,
Luận thi trọng tính tình.
Giao long sinh khí tận,
Bất nhược thử hoành hành.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Bình tranh thần vận trước
Luận thơ trọng tính tình
Thuồng luồng sức sống hết
Chẳng bằng chuột hoành hành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phân tích

名句赏析
要欣赏画,首先要讲求画中所流露的神韵;要评论诗,则要重视诗中所藴含的性情。
作者认为品画论诗有一定的方法,画求神韵,诗重性情,借此便可判断诗画的优劣。

Thưởng thức và phân tích câu hay:

Muốn thưởng tranh, trước tiên nên coi trọng thần vận lộ ra ở bức tranh, muốn bình thơ, cần xem tính tình tích chứa trong thơ. Tác giả cho rằng bình tranh, luận thơ có phương pháp nhất định. Vẽ tranh đòi hỏi thần vận, thơ thì trọng tính tình, do đó có thể dễ dàng đánh giá sự hơn kém giữa thơ và tranh.)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời