Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài thơ)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài thơ)
- Trần Thúc Bảo (1 bài thơ)
- Giang Yêm (3 bài thơ)
- Dữu Tín (6 bài thơ)
Tạo ngày 07/09/2008 23:02 bởi hongha83
Hà Tốn 何遜 (?-518) tự Trọng Ngôn 仲言, người đầm Đông Hải (nay thuộc Sơn Đông, Đàm Thành). Ông cùng với Giang Yêm 江淹 là hai nhà thơ tiêu biểu của triều Lương. Sở trường miêu tả ly tình biệt hận, cũng giỏi miêu tả cảnh vật. Thơ ông ít nhưng có phần tích cực.

Tác phẩm:
- Lâm hành dữ cố du dạ biệt
- Dữ hồ Hưng An dạ biệt
- Hạ Phương Sơn...

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc/ NXB Giáo Dục, 2002