33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
124 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Ngọc Cảnh (25 bài)
- Đào Ngọc Phong (74 bài)
- Thúc Hà (28 bài)
- Vân Long (21 bài)
- Trần Hồng Thắng (45 bài)
Tạo ngày 09/09/2018 14:40 bởi Vanachi
Nguyễn Khắc Phi là giáo sư, nhà giáo, sinh ngày 2-5-1934 tại xã Sơn Hoà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, trong gia đình một nhà nho đại khoa. Anh trai của ông là bác sĩ, nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện.

Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn ĐH Sư phạm Hà Nội năm 1957, ông được giữ lại trường, là giảng viên của các Trường ÐH Tổng hợp, ÐH Sư phạm Hà Nội, ÐH Sư phạm Vinh từ đó đến năm 1999, trước khi chuyển sang NXB Giáo dục.

Ông là một trong những người đi đầu trong văn học so sánh về mặt lý luận. Trong khi làm lịch sử văn học, vào thời điểm trước và vào đầu những năm bảy mươi, ông vừa có kiến thức cụ thể chắc chắn về văn học Việt Nam, văn học Trung Quốc, văn học Nga và văn học phương Tây, vừa đã từng làm thao tác so sánh trong khi giảng dạy và nghiên cứu. Với vốn ngoại ngữ phong phú, ông sớm đọc và tiếp thu tinh hoa lý luận nước ngoài, lúc đó chưa được dịch rộng rãi ra tiếng Việt.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ba tiêu (Trịnh Tiếp)
  1
 2. Ba tiêu (Kiều Thục)
  2
 3. Bắc lân mại bính nhi mỗi ngũ cổ vị đán tức nhiễu nhai hô mại, tuy đại hàn liệt phong phế nhi thì lược bất thiểu sai dã, nhân vị tác thi thả hữu sở cảnh thị cự kiết (Trương Lỗi)
  2
 4. Bệnh khởi Kinh Giang đình tức sự kỳ 1 (Hoàng Đình Kiên)
  1
 5. Biệt tam tử (Trần Sư Đạo)
  2
 6. Bồ tát man - Ba tiêu (Trương Tư)
  1
 7. Bồ tát man kỳ 1 (Lý Dục)
  2
 8. Châm tác thi giả (Viên Mai)
  1
 9. Châu Kiều (Phạm Thành Đại)
  3
 10. Chỉ diên (Viên Mai)
  1
 11. Chỉnh nhân ca (Hạ Diễn)
  1
 12. Cổ phong kỳ 08 (Thiên tân tam nguyệt thì) (Lý Bạch)
  1
 13. Cổ phong kỳ 15 (Yên Chiêu diên Quách Ngỗi) (Lý Bạch)
  3
 14. Cổ phong kỳ 19 (Tây nhạc Liên Hoa sơn) (Lý Bạch)
  2
 15. Cổ phong kỳ 24 (Đại xa dương phi trần) (Lý Bạch)
  3
 16. Cổ phong kỳ 34 (Vũ hịch như lưu tinh) (Lý Bạch)
  2
 17. Cổ thi (Phùng Tiểu Thanh)
  1
 18. Công tử hành kỳ 1 (Nhiếp Di Trung)
  1
 19. Cung nữ đồ (Cao Khải)
  2
 20. Dương liễu chi bát thủ kỳ 3 (Bạch Cư Dị)
  6
 21. Dưỡng mã đồ (Viên Mai)
  1
 22. Đài (Viên Mai)
  2
 23. Đề ba tiêu mỹ nhân đồ (Dương Duy Trinh)
  1
 24. Đề Lư xử sĩ sơn cư (Ôn Đình Quân)
  4
 25. Đề phí thuý (Thủ Nhân)
  1
 26. Đề Tây Lâm bích (Tô Thức)
  9
 27. Đề Thẩm quân cầm (Tô Thức)
  7
 28. Điểm giáng thần - Huyền trai sầu toạ tác (Cát Thắng Trọng)
  2
 29. Điền gia kỳ 1 (Trương Lỗi)
  3
 30. Độ Tuyền kiệu xuất chư sơn chi đỉnh (Giang Yêm)
  1
 31. Đông Pha tuyệt cú (Tô Thức)
  4
 32. Đồng Vương thập tam Duy ngẫu nhiên tác kỳ 1 (Trừ Quang Hy)
  1
 33. Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 6 (Đỗ Phủ)
  11
 34. Hạ nhật tây viên (Đức Tường thiền sư)
  1
 35. Hải Nam điểu (Lưu Nhân)
  1
 36. Hành lộ nan kỳ 1 (Lý Bạch)
  12
 37. Hậu thôi tô hành (Phạm Thành Đại)
  1
 38. Hoạ Hà trưởng quan lục ngôn (Tô Thức)
  3
 39. Hồ thượng tạp thi kỳ 7 (Viên Mai)
  1
 40. Khách trung trừ tịch (Viên Khải)
  4
 41. Khiển hứng (Ái hảo do lai trước bút nan) (Viên Mai)
  1
 42. Khuê oán (Vương Xương Linh)
  36
 43. Khứ phụ (Mạnh Giao)
  12
 44. Ký Dương phu nhân thi (Phùng Tiểu Thanh)
  2
 45. Ký Hoàng Cơ Phục (Hoàng Đình Kiên)
  3
 46. Ký Tổng nương (Viên Mai)
  1
 47. Ký Vương Lâm (Dữu Tín)
  2
 48. Lạc hoa (Nghiêm Uẩn)
  4
 49. Lão phu thái ngọc ca (Lý Hạ)
  3
 50. Lâm hành dữ cố du dạ biệt (Hà Tốn)
  1
 51. Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư kỳ 2 (Tô Thức)
  3
 52. Lũng thượng tác (Viên Mai)
  1
 53. Mãn đình phương (Chu Bang Ngạn)
  2
 54. Mạn hứng (Cù Hữu)
  1
 55. Mây và sóng • Clouds and waves (Tagore Rabindranath)
  7
 56. Nam triều (Lý Thương Ẩn)
  6
 57. Ngọc giai oán (Tạ Diễu)
  2
 58. Ngọc lâu xuân kỳ 1 (Tân Khí Tật)
  1
 59. Nhàn cư sơ hạ ngọ thuỵ khởi kỳ 1 (Dương Vạn Lý)
  3
 60. Nhạn Môn thái thú hành (Lý Hạ)
  2
 61. Nhàn tình phú (Đào Tiềm)
  1
 62. Nhân nhật tư quy (Tiết Đạo Hành)
  2
 63. Phá trận tử - Vi Trần Đồng Phủ phú tráng từ dĩ ký chi (Tân Khí Tật)
  3
 64. Quá Tây Kinh (Mục Tu)
  2
 65. Quan mai hữu cảm (Lưu Nhân)
  3
 66. Sở kiến (Viên Mai)
  1
 67. Sơ nhập Hoài Hà kỳ 1 (Dương Vạn Lý)
  2
 68. Sơ nhập Hoài Hà kỳ 4 (Dương Vạn Lý)
  2
 69. Sương thiên hiểu giốc - Hoà trung trai cửu nhật (Lưu Thần Ông)
  1
 70. Tái hạ khúc kỳ 2 (Lư Luân)
  6
 71. Tái hạ khúc kỳ 3 (Lư Luân)
  6
 72. Tái quá Lộ Cân từ (Vương Sĩ Trinh)
  2
 73. Tạm sứ Hạ Đô dạ phát Tân Lâm chí Kinh Ấp tặng tây (Tạ Diễu)
  1
 74. Tảo nhạn (Đỗ Mục)
  6
 75. Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 1 (Lý Ngao)
  7
 76. Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 2 (Lý Ngao)
  8
 77. Tặng tú tài nhập quân kỳ 14 (Kê Khang)
  2
 78. Tây hà - Kim Lăng hoài cổ (Chu Bang Ngạn)
  1
 79. Tẩy nhi hí tác (Tô Thức)
  3
 80. Tề cung từ (Lý Thương Ẩn)
  5
 81. Thanh bình nhạc (Hoàng Đình Kiên)
  4
 82. Thanh bình nhạc - Thôn cư (Tân Khí Tật)
  3
 83. Thanh Viễn điếm (Phạm Thành Đại)
  1
 84. Thập nhị nguyệt thập ngũ dạ (Viên Mai)
  2
 85. Thiên tiên tử (Phùng Tiểu Thanh)
  1
 86. Thôi song (Viên Mai)
  1
 87. Thù Lý Mục kiến ký (Lưu Trường Khanh)
  8
 88. Thu phố ca kỳ 14 (Lý Bạch)
  4
 89. Thù Tào thị ngự “Quá Tượng huyện kiến ký” (Liễu Tông Nguyên)
  4
 90. Thuỵ long ngâm (Chu Bang Ngạn)
  1
 91. Thư Đoan Châu quận trai bích (Bao Chửng)
  4
 92. Tội xuất (Triệu Mạnh Phủ)
  2
 93. Tống hữu nhân quy (Trịnh Tư Tiếu)
  2
 94. Trác Bút phong (Viên Mai)
  1
 95. Trúc thành từ (Trương Tịch)
  4
 96. Tuế mộ (Tạ Linh Vận)
  1
 97. Tuyệt bút thi (Ông Đồng Hoà)
  1
 98. Tuyệt mệnh từ (Phương Hiếu Nhụ)
  1
 99. Tự đề Kim Sơn hoạ tượng (Tô Thức)
  4
 100. Tư phụ my (Bạch Cư Dị)
  17
 101. Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 09 (Phạm Thành Đại)
  1
 102. Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 11 (Phạm Thành Đại)
  1
 103. Tứ thì điền viên tạp hứng - Thu nhật kỳ 09 (Phạm Thành Đại)
  2
 104. Tứ thì điền viên tạp hứng - Xuân nhật kỳ 02 (Phạm Thành Đại)
  2
 105. Tứ tuyệt kỳ 1 (Phùng Tiểu Thanh)
  1
 106. Tứ tuyệt kỳ 2 (Phùng Tiểu Thanh)
  3
 107. Tứ tuyệt kỳ 3 (Phùng Tiểu Thanh)
  3
 108. Tứ tuyệt kỳ 4 (Phùng Tiểu Thanh)
  2
 109. Tứ tuyệt kỳ 5 (Phùng Tiểu Thanh)
  3
 110. Tứ tuyệt kỳ 6 (Phùng Tiểu Thanh)
  1
 111. Tứ tuyệt kỳ 7 (Phùng Tiểu Thanh)
  3
 112. Tứ tuyệt kỳ 8 (Phùng Tiểu Thanh)
  2
 113. Tứ tuyệt kỳ 9 (Phùng Tiểu Thanh)
  2
 114. Tương chí Kiến Xương (Dương Vạn Lý)
  1
 115. Ư Tiềm tăng Lục Quân hiên (Tô Thức)
  2
 116. Vịnh ba tiêu (Phạm Thành Đại)
  2
 117. Vịnh hoài kỳ 1 (Lý Hạ)
  3
 118. Vịnh sử (Cung Tự Trân)
  2
 119. Vịnh tuyết số tự thi (Kỷ Quân)
  1
 120. Vọng Giang Nam (Cù Hữu)
  2
 121. Vũ Di sơn trung (Tạ Phương Đắc)
  2
 122. Vu sơn nhất đoạn vân (Lý Tuân)
  1
 123. Xuân ca kỳ 1 (Quách Chấn)
  6
 124. Xuân hoài thị lân lý (Trần Sư Đạo)
  1