Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/10/2008 21:01 bởi hongha83
Thủ Nhân 守仁 là cao tăng tu ở núi Tứ Minh, không rõ năm sinh năm mất, sống dưới triều Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Ông tự là Nhất Sơ, hiệu là Ngạo Hiên, người Phú Xuân (nay là Phú Dương, tỉnh Chiết Giang). Là người hay văn thơ, có tài viết chữ triện, lệ (dẫn theo sách "Minh thư hoạ sử"). Chu Nguyên Chương triệu ông về kinh, ông làm bài thơ "Đề phí thuý". Nghe xong, Minh Thái Tổ cho đó là một bài thơ phỉ báng mình nên đã ra lệnh chém ông. "Đề phí thuý" là bài thơ duy nhất của Thủ Nhân.

Nguồn: Thơ văn cổ Trung Hoa mảnh đất quen mà lạ/ Nguyễn Khắc Phi bs/ NXB Giáo Dục, 1999