Nghe nói châu Viêm tiến áo trả,
Một ngày bủa lưới khắp nơi nơi.
Cánh lông còn khiến thân chim luỵ,
Rừng thu sao được chỗ yên ngơi?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)