02/07/2022 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phí thuý
題翡翠

Tác giả: Thủ Nhân - 守仁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2008 21:06

 

Nguyên tác

見說炎州進翠衣,
網羅一日遍東西。
羽毛亦足為身纍,
那得秋林靜處栖。

Phiên âm

Kiến thuyết Viêm châu tiến thuý y,
Võng la nhất nhật biến đông tê (tây).
Vũ mao diệc túc vi thân luỵ,
Na đắc thu lâm tĩnh xứ thê.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Nghe nói châu Viêm tiến áo trả,
Một ngày bủa lưới khắp nơi nơi.
Cánh lông còn khiến thân chim luỵ,
Rừng thu sao được chỗ yên ngơi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thủ Nhân » Đề phí thuý