Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
16 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 21/04/2005 17:08 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/06/2007 17:34 bởi Vanachi
Chu Bang Ngạn 周邦彥 (1057-1121) tự Mỹ Thành 美成, hiệu Thanh Chân cư sĩ 清真居士, người Tiền Đường (nay thuộc Hàng huyện, Triết Giang). Ông từng làm quan tri huyện tri phủ, song con đường hoạn nạn, thăng trầm bất định. Ông rành âm nhạc, có thể tự làm nhạc phú, từ vận của ông thanh thoát, tác phẩm có tập Thanh Chân từ, tức Phiến Ngọc thù.