Khoác áo lên lầu
Một thoáng mưa bay gió cuốn mau
Mành liễu run rẩy
Hoa vương lưới nhện nào
Cánh đồng thẳng tắp
Ôi! Xuân đã tàn sao?
Buồn đứng sững
Nghe ca điệu Sở
Trong thôn vẳng trống chiều

tửu tận tình do tại