少年遊

并刀如水,
吳鹽勝雪,
纖指破新橙。
錦幄初溫,
獸香不斷,
相對坐調笙。

低聲問:向誰行宿?
城上已三更。
馬滑霜濃,
不如休去,
直是少人行!

 

Thiếu niên du

Tinh đao như thuỷ,
Ngô diêm thắng tuyết,
Tiêm chỉ phá tân tranh.
Cẩm ác sơ ôn,
Thú hương bất đoạn,
Tương đối toạ điệu sinh.

Đê thanh vấn: hướng thuỳ hành túc?
Thành thượng dĩ tam canh.
Mã hoạt sương nùng,
Bất như hưu khứ,
Trực thị thiếu nhân hành!

 

Dịch nghĩa

Dao Tình sắc như nước,
Muối xứ Ngô trắng hơn tuyết,
Ngón tay nào đã bóc trái cam tươi.
Màn gấm vừa ấm,
Và lư hương hình thú tỏa ra ngát mùi hương,
Cùng ngồi đối diện gò sênh hát ca.

Kề tai hỏi nhả: kẻ hành lạc đêm khuya là ai vậy?
Mà trống điểm canh ba.
Sương khuya càng ngày càng đậm, đường trơn trợt ngựa khó đi.
Đừng có đi thì mới phải chứ.
Đúng là bọn thiếu niên lanh chanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Dao Tinh sắc nước,
Muối Ngô lấn tuyết,
Tay ngọn bóc cam sành.
Gấm ấp hơn chiên,
Mùi hương thú quyện,
Đối mặt người gõ sênh.

Thấp giọng hỏi: cùng ai vầy cuộc?
Canh ba điểm trống thành.
Ngựa trợt sương đẫm,
Chi bằng đừng đến,
Thật lũ trẻ lanh chanh.


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Lấp lánh đao Tinh
Muối Ngô óng ánh
Tay nhẹ vắt múi chanh
Ấm êm màn trướng
Lư trầm khói toả
Cùng ngồi gõ điệu sênh

Nàng hỏi sẽ chàng đi đâu trọ?
Nửa đêm chốn ngoài thành
Lầy lội sương rơi
Bước ra đã ngại
Có mấy ai đồng hành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời